opc_loader

Let op Desinfectie.eu is gesloten van zaterdag 30 juli t/m maandag 15 augutus i.v.m. zomervakantie!

Gedurende deze periode worden er geen bestellingen verstuurd!

AseptiSan 500ml

AseptiSan is in Duitsland ISO 9001 TÜV goedgekeurd.

·      Alcoholgehalte> 80%

·      Ontsmettingsmiddel voor huid- en alcoholbestendige oppervlakken.

·      Geformuleerd uit voedselgrondstoffen, daardoor extreem goed verdragen door de huid, zelfs bij langdurig gebruik.

·      Analyse van het alcoholgehalte van uw geleverde goederen:

·      Ch-B: 30VJOQ0N = 86,4%,

·      Ch-B: 53R9OEYG = 86,4%,

·      Ch-B: B2ALF585 = 85,0%,

·      Ch-B: 6MVUKVNA = 84,7%,

·      Ch-B: 7J1IRU14 = 84,9%,

·      Ch-B: 3KMORZ61 = 85,3%

·      Houdbaar tot 12 maanden - Herrlan-kwaliteit - Gemaakt in Duitsland

Blijf gezond, bescherm uzelf en anderen en volg strikt de instructies > Rijksoverheid.

(Prijs excl. btw) 4,09
4,95
VPE:
Voorraad
Voorraad:
  55  items
Beschrijving

Handdesinfectiemiddel

Desinfectie I HERRLAN Qualität I Made in Germany

AseptiSan oppervlakte- en handdesinfectiemiddel op basis van alcohol.
Oplossing voor gebruik op de huid en alcoholbestendige oppervlakken.

 • Buitengewoon goede huidtolerantie, zelfs bij langdurig gebruik
 • Effectief tegen 99,9% van alle virussen, bacteriën en schimmels

PZN: 16613727
BauA Reg.-Nr .: N-87135

Toepassing:

 • Desinfectie van huid
 • Desinfectie van oppervlakken
 • Desinfectie van instrumenten.

Eigenschappen:

 • Bevat geen sterke oplosmiddelen
 • Het betreft hier een handdesinfectiemiddel op basis van alochol
 • U hoeft achteraf niet na te spoelen met water
 • Het is een vloeistof, geen gel

Gebruik:

Doe een beetje in de palm van je hand en wrijf het over je gehele handen, blijf wrijven totdat het verdampt is en je handen droog zijn.

 • Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie!
 • Bescherm tegen blootstelling aan licht! Koel en droog bewaren!
 • Waarschuwing: buiten het bereik van kinderen houden!

Let op: Dit product kan afwijken van de foto. 

Extra informatie

Informatie over gevaarseigenschappen:
Waarschuwingen voor gevaren
H225 Ontvlambare vloeistoffen
H319 Veroorzaakt ernstig oogletsel/oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsinstructies:
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Rook niet.
P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum / arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Gevaar

Geen verkoop onder de 18 jaar!
Met de aankoop bevestig je dat je minimaal 18 jaar oud bent.

 • Let op: Dit product kan afwijken van de foto. 
 • De verkooprijs is door producent vastgesteld. 
 • Producent is niet aansprakelijk voor apert onjuist en/of onvoorzichtig gebruik.